Шести национален фестивал "Хоро се вие, извива"

31.03.2012 22:42

Днес 31.03.2012 г. участвахме в Шести национален фестивал "Хоро се вие, извива".Представихме се достойно и получихме грамота за участие